P & O / HRM

29 sep 2023Personeelsbeleid in het VO. Formatie, planning en sturingsinfo
10 nov 2023Personeelsmedewerk(st)er in het PO
10 nov 2023Studiedag CAO PO
17 nov 2023Personeelsmedewerk(st)er in het VO
17 nov 2023Studiedag CAO VO
15 dec 2023Arbeidsrecht en sociale zekerheid in het PO
19 jan 2024Arbeidsrecht en sociale zekerheid in het VO
Ga naar alle opleidingen

Cursusaanbod HRM in één pdf brochure

Jaarlijks verspreiden we een brochure met ons cursusaanbod voor het HRM in het onderwijs. Ook dit jaar gaat het weer om een uitgebreid scala aan cursussen: 'Personeelsmedewerker primair / voortgezet onderwijs', 'Personeelsbeleid in het VO', 'Studiedagen CAO en Arbeidsrecht', 'Adviesvaardigheden voor staffunctionarissen', 'Leidinggeven aan een team (voor OOP)' en 'Leidinggeven en Communiceren'. Deze brochure is dit jaar online beschikbaar via de onderstaande link. We hebben het drieluik omgezet in A4 formaat, zodat u het PDF-bestand desgewenst eenvoudig kunt printen.

Naar Brochure

Cursus brengt saaie regels tot leven!

“Je hebt enig historisch inzicht nodig om de rechtpositie van onderwijspersoneel te begrijpen. Er staan veel rare overblijfsels uit het verleden in de regelgeving en de CAO’s. Terwijl over actuele thema’s als het verminderen van de werkdruk juist weer heel weinig geregeld blijkt te zijn. Door je als medewerker personeelszaken meer inzicht te verwerven, kun je dingen beter voor medewerkers regelen en word je tevens een sterkere gesprekspartner van de schoolleiding.” FiAC-docent Wim van der Veer, zelf schoolleider in Leiden, kijkt met plezier uit naar de cursussen 'Praktisch Personeelsbeleid' en 'Personeelsmedewerker in het onderwijs’ die in het najaar van 2019 gepland staan.

naar artikel

SchoolZakelijk erkend lid van het NRTO

Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat SchoolZakelijk StudieCentrum voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Lees meer