Schoolveiligheid

10 feb 2023Omgaan met asociaal gedrag en agressie op school
17 mrt 2023Operationele crisisbeheersing bij calamiteiten
24 mrt 2023Introductiecursus Preventiemedewerker in het onderwijs
24 mrt 2023Preventiemedewerker in het onderwijs - 3-daagse opleiding
24 mrt 2023Schoolhulpverlener (SHV)
24 mrt 2023Veiligheidscoördinator/ -manager in het onderwijs
26 mei 2023Keurmeester (Elektrische) Arbeidsmiddelen Onderwijs
2 jun 2023Schoolveiligheid, beveiliging en toezicht
2 jun 2023Schoolveiligheidsmedewerker
In CompanySchoolhulpverlener (SHV)
Ga naar alle opleidingen

“De Preventiemedewerker voert vaak een eenzame strijd”

Op iedere onderwijslocatie moet een personeelslid –met instemming van de medezeggenschapsraad- zijn aangewezen als preventiemedewerker. Maar daarmee hebben scholen het voorkomen van veiligheids- en gezondheidsproblemen nog niet op orde. “Te vaak blijkt dat onderdelen van een plan van aanpak niet of pas laat worden uitgevoerd,” aldus NISHV-docent Jan Bos. Preventiemedewerkers volgen cursussen vanwege de inhoudelijke kennis, maar blijken ook veel behoefte te hebben  aan strategisch advies: “Hoe krijg je noodzakelijke verbeterpunten uit het plan van aanpak erdoor bij de schoolleiding, willen ze weten.” 

Lees artikel

Laat een noodgeval geen nachtmerrie worden

Elke school kan te maken krijgen met een calamiteit. Een crisisteam dat doortastend handelt kan het leed en de impact voor de betrokkenen aanzienlijk verzachten. Daarover gaat de cursus Crisismanagement voor SHV/BHV’ers. Een leuke maar nuttige cursus met heftige en confronterende oefeningen, zegt een cursist. “Ik ga er in mijn school beslist mee aan de slag.”

Lees Artikel