Schoolveiligheid

4 okt 2023Omgaan met asociaal gedrag en agressie in de schoolVol
6 okt 2023Introductiecursus Preventiemedewerker in het onderwijs
6 okt 2023Preventiemedewerker in het onderwijs - 3-daagse opleiding
1 nov 2023Omgaan met asociaal gedrag en agressie in de school
8 nov 2023Schoolveiligheid, beveiliging en toezicht
8 nov 2023Schoolveiligheidsmedewerker
15 nov 2023Operationele crisisbeheersing bij calamiteiten
17 nov 2023Veiligheidscoördinator/ -manager in het onderwijs
29 nov 2023Schoolhulpverlener (SHV)
8 dec 2023Keurmeester (Elektrische) Arbeidsmiddelen Onderwijs
15 mrt 2024Sociale Media & online incidenten (Schoolveiligheid 2.0)
Ga naar alle opleidingen

Cursusaanbod Schoolveiligheid in één PDF-brochure

Jaarlijks verspreiden we een brochure met ons cursusaanbod voor OOP (conciërges, staf, management) ten behoeve van de schoolveiligheid. Ook dit jaar gaat het weer om een uitgebreid scala aan cursussen en trainingen, waarmee u de veiligheid & gezondheid van leerlingen en medewerkers in uw school borgt. Deze brochure is dit jaar online beschikbaar via de onderstaande link. We hebben het drieluik omgezet in A4 formaat, zodat u het PDF-bestand desgewenst eenvoudig kunt printen.

Naar Brochure

“De Preventiemedewerker voert vaak een eenzame strijd”

Op iedere onderwijslocatie moet een personeelslid –met instemming van de medezeggenschapsraad- zijn aangewezen als preventiemedewerker. Maar daarmee hebben scholen het voorkomen van veiligheids- en gezondheidsproblemen nog niet op orde. “Te vaak blijkt dat onderdelen van een plan van aanpak niet of pas laat worden uitgevoerd,” aldus NISHV-docent Jan Bos. Preventiemedewerkers volgen cursussen vanwege de inhoudelijke kennis, maar blijken ook veel behoefte te hebben  aan strategisch advies: “Hoe krijg je noodzakelijke verbeterpunten uit het plan van aanpak erdoor bij de schoolleiding, willen ze weten.” 

Lees artikel

Laat een noodgeval geen nachtmerrie worden

Elke school kan te maken krijgen met een calamiteit. Een crisisteam dat doortastend handelt kan het leed en de impact voor de betrokkenen aanzienlijk verzachten. Daarover gaat de cursus Crisismanagement voor SHV/BHV’ers. Een leuke maar nuttige cursus met heftige en confronterende oefeningen, zegt een cursist. “Ik ga er in mijn school beslist mee aan de slag.”

Lees Artikel