• In-company: trainingen op maatMaatwerk voor groepen en voor studiedagen in het onderwijs!Lees verder

  • 25% korting op de volledige cursusprijs!Geldig bij elke 2de deelnemer van dezelfde school.Lees verder

  • Adviesvaardigheden, Leidinggeven aan een team en Agile voor teamsEffectiever met uw expertise als manager of stafmedewerker ! Succesvol teamwork.Lees verder

  • Voorkom personeelsproblemen/ claims!Vakcursussen speciaal voor het HRM in het onderwijs!Lees verder

  • Speciaal voor staf en leidinggevendenSchoolZakelijk biedt opleiding en training voor staffunctionarissen en leidinggevenden in het onderwijs.Lees verder

Cursusaanbod voorjaar 2024

Onder de naam SchoolZakelijk biedt FiAC meer dan 20 verschillende cursussen en trainingen aan voor staffuctionarissen in het onderwijs. Klik op onderstaande button voor een volledig, gerubriceerd overzicht van alle cursussen in 2024. Wees er snel bij, want VOL = VOL.

Cursusaanbod 2023-2024

Studiedag Onderwijshuisvesting

Om voor scholen de actuele ontwikkelingen en hun nieuwe rol op het terrein van huisvesting nog eens goed op een rij te zetten wordt deze studiedag op 8 maart georganiseerd. Tijdens deze dag zal uitgebreid worden ingegaan op de formele situatie rondom onderwijshuisvesting.

Naar studiedag

Financieel administratief medewerk(st)er

Deze 3-daagse cursus op 15, 22 maart, 19 april 2024 gaat uitgebreid in op de financieel administratieve werkzaamheden in een onderwijsinstelling. De cursus belicht de belangrijkste aandachtsgebieden waarmee de medewerk(st)er op het financieel administratief terrein te maken kan krijgen. Financiële onderwerpen als de exploitatie- en investeringsbegroting, de jaarrekening, de administratieve verwerking en managementrapportages aan de orde.

Naar cursus

Professioneel aan de telefoon en balie op 5 april

Telefonistes, receptionistes, baliemedewerkers dienen zich bewust te zijn van de kwaliteitsverwachtingen welke ‘bellers’ en bezoekers koesteren en hun eigen mogelijkheden om als ‘visitekaartje’ vanuit de school op te treden. De interactieve training werkt aan deze bewustwording en aan een professionele houding aan de telefoon en balie. De training biedt deelnemers praktische methoden en klantgerichte gesprekstechnieken om gesprekken aan de telefoon en balie, vriendelijk, bekwaam en behulpzaam af te handelen.  

Naar training
Sluit aan bij de praktijk, zeker van meerwaarde! Goede trainer, veilige sfeer.Over leergang 'Veiligheidscoördinator in het onderwijs'

Leergang 'Veiligheidscoördinator in het onderwijs'

Deze 6-daagse leergang 'Veiligheidscoördinator/ -manager in het onderwijs' met startdatum 22 maart 2024 is gericht op het beleidsmatig en praktisch kunnen neerzetten van een integrale aanpak van schoolveiligheid binnen de organisatie van de onderwijsinstelling. Uitgebreid wordt ingegaan op aspecten van sociale veiligheid, de veiligheidsorganisatie, wettelijke verplichtingen, criminaliteitspreventie en toezicht binnen schoolgebouwen. Er is aanvullend aandacht voor thema’s als radicalisering, agressieve ouders, omgaan met online incidenten en jongeren met probleemgedrag.

Naar Leergang

Succesvol werken en effectief communiceren

De 3-daagse training op 20, 27 maart, 17 april 2024 biedt onderwijsmedewerkers hiervoor de gewenste handvatten en de mogelijkheden om deze vaardigheden verder te ontwikkelen. Tijdens de training krijg je in 3 inspirerende dagen inzicht in jezelf en jouw stijl van werken. Je ontdekt hoe jijzelf in de hand hebt dat het samenwerken soepeler gaat lopen, je oefent lastige gesprekken met collega’s, ouders en leerlingen, je versterkt je persoonlijke uitstraling en werkt aan een professionele en klantgerichte beroepshouding.

Naar cursus

Studiedag 'Omgaan met agressie' op 5 april 2024

Agressief gedrag van leerlingen en ook steeds vaker hun ouders is een stressfactor van belang aan het worden. In de Arbo-regelgeving staat dat medewerkers die tijdens hun werk met agressie te maken kunnen krijgen, hierop met training moeten worden voorbereid. De training 'Omgaan met asociaal gedrag en agressie' leert cursisten hoe ze effectief en zelfbe­wust kunnen optreden in werksituaties binnen de school waarin ze met opstandig­heid, ver­ontwaar­diging, weerstan­den en (verbaal) geweld geconfronteerd worden.

Naar training

Facilitair beheer voor conciërges - start 8 maart 2024

Deze cursus leert u uw werkzaamheden op het terrein van gebouwenbeheer en ondersteunende diensten integraal te plannen, te coördineren en te controleren. Planmatig onderhoud, controleren van de utvoering van de schoonmaak, toezicht op onderhouds- en verbouwingsprojecten en het bespreken van klachten komen aan bod. U leert hoe u de kwaliteit van de facilitaire ondersteuning en dienstverlening kunt afstemmen op de verwachtingen en wensen van schoolleiding en docenten.

Naar cursus

Bel of mail als u vragen heeft!

Wilt u iets weten dat u niet op onze website kunt vinden? Schroom niet ons te bellen of te mailen!

We zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via (0252) 340 413.
Per e-mail kunt u ons bereiken via info@fiac.nl 

Actiekorting 2e deelnemer

Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd aan dezelfde cursus ontvangt de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.

Meer informatie