In-Company

Wilt u een compleet team sterker in de schoenen laten staan, veranderingsprocessen soepel laten verlopen of concrete problemen op de werkplek oplossen? Dan kunt u een beroep doen op FiAC voor een ‘In-company training’. Sinds 1999 zijn we daarin dè specialist voor het onderwijsondersteunend personeel. Een offerte regelt u snel via een berichtje aan info@fiac.nl of een telefoontje naar 0252-340413.

Een breed, concreet aanbod
Jaarlijks verzorgen we voor tientallen scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, ROC’s en hogescholen In-company trainingen. De afgelopen periode ging het onder meer over de volgende onderwerpen en thema's :

  • Trainen van medewerkers in het omgaan met weerstanden en agressie
  • Vergroten van coachings- en leidinggevende vaardigheden bij middenmanagers
  • Samenwerken in een team
  • Financieel management voor MR-leden
  • Stress - en timemanagement 
  • Een klant- en servicegerichte instelling voor 'frontliners' binnen een school
  • Training professioneel telefoongedrag voor baliemedewerk(st)ers.
  • Vergroten van sociale en communicatieve vaardigheden bij conciërges
  • Een antwoord hebben op het gebruik van social media door leerlingen
  • Crisismanagement en adequaat handelen bij calamiteiten

Maatwerk met blijvend resultaat
Ons maatwerk bestaat uit het verbinden van onze expertise met resultaten die u beoogt. We hebben een uitgebreid netwerk met ervaren trainers. We zijn sterk in vaardigheidstrainingen gericht op praktisch optreden en handelen centraal staat. Oefenen gebeurt vaak met trainingsacteurs die realistisch tegenspel bieden. We werken teamgericht, zetten in op leren samen met èn van collega’s. De resultaten van een training kunnen we borgen met een goede nazorg, verdiepingstraining en bijvoorbeeld individuele coaching.
Maatwerk heeft per project zijn eigen kostprijs, die wij voor u neerleggen in een heldere offerte. FiAC heeft het NRTO-keurmerk en is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs. Via audits borgen we onze kwaliteit en als erkend beroepsonderwijs kunnen wij u een BTW-vrijstelling bieden.

Informatie en offertes
Wilt u nadere informatie opvragen, overleggen of sparren over mogelijkheden, dan wel meteen een offerte aanvragen? Neem dan contact op met ons op: info@fiac.nl of 0252-340413.