Over SchoolZakelijk

FiAC bv organiseert leergangen, cursussen en trainingen voor leidinggevenden en staffunctionarissen in het onderwijs, waarbij ook de naam van het vroegere tijdschrift SchoolZakelijk wordt gebruikt.

FiAC is sinds 1999 de gespecialiseerde opleider voor de ondersteunende organisatie binnen het onderwijs. Onder de eigen merknaam FiAC Opleidingen & Trainingen verzorgen we een breed aanbod voor vrijwel alle ondersteunende medewerkers in het onderwijs. Onder de merknaam NISHV is er een aanbod  van opleidingen en diensten gericht op schoolveiligheid en schoolhulpverlening (BHV).

De voornaamste aandachtsgebieden in ons aanbod voor staffunctionarissen en leidinggevenden zijn: 

  • Financieel management
  • Personeelsmanagement
  • Facility Management
  • Integrale Veiligheidszorg

Het aanbod richt zich op alle onderwijsinstellingen, dus PO, VO, MBO, HBO en WO.  

De opleidingen en trainingen zijn daarbij bestemd voor onder meer:

  • Algemeen en strategisch management
  • “Vakmanagers” voor beheer, personeelsbeleid en financiën
  • Staf- en beleidsmedewerkers financiën, P&O/HRM en schoolveiligheid
  • Medewerkers personeelszaken en financiële administratie

Voor uw vragen of opmerkingen kunt u gebruik maken van het contactformulier. Onze adresgevens zijn:

FiAC bv  
Postbus 89
2210 AB Noordwijkerhout
e-mail: info@fiac.nl 
Tel: 0252-340413 (op ma t/m vr van 9.00 - 17.00)

Lidmaatschap NRTO

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit
FiAC bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat FiAC voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet.

Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk

CRKBO-registratie

FiAC is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). 
Dit betekent dat wij ons onderwijsaanbod BTW-vrij mogen aanbieden. De uitgevoerde audit ligt in lijn met de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs: zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, betrouwbaarheidsbeginsel en kenbaarheidsbeginsel.