Over SchoolZakelijk

Onder de naam SchoolZakelijk organiseert FiAC bv leergangen, cursussen en trainingen voor leidinggevenden en staffunctionarissen in het onderwijs. Zoals de naam al aangeeft ligt de focus vooral op de bedrijfsvoering binnen onderwijsinstellingen. SchoolZakelijk staat niet alleen voor actuele en operationele kennis, maar richt zich ook op de vaardigheden die nodig zijn om als leidinggevende of als specialist op een beleidsterrein te opereren.

De voornaamste aandachtsgebieden van SchoolZakelijk zijn:

  • Financieel management
  • Personeelsmanagement
  • Facility Management
  • Integrale Veiligheidszorg

Het aanbod richt zich op alle onderwijsinstellingen, dus PO, VO, MBO, HBO en WO.  

De opleidingen en trainingen zijn daarbij bestemd voor onder meer:

  • Algemeen en strategisch management
  • “Vakmanagers” voor beheer, personeelsbeleid en financiën
  • Staf- en beleidsmedewerkers financiën, P&O/HRM en schoolveiligheid
  • Medewerkers personeelszaken en financiële administratie

Doelstelling van SchoolZakelijk is kennis, inzicht en vaardigheden te vergroten bij een ieder die te maken heeft met vraagstukken op het terrein van onderwijsmanagement of uitvoerend schoolbeheer (bedrijfsvoering). De benadering laat zich daarbij omschrijven als praktisch, duidelijk en implementatiegericht. 

Informatie over de activiteiten onder de naam SchoolZakelijk vindt u op deze website. FiAC is sinds 1999 de gespecialiseerde opleider voor de ondersteunende organisatie binnen het onderwijs. Onder de eigen merknaam FiAC Opleidingen & Trainingen verzorgen we een breed aanbod voor uitvoerende medewerkers in het onderwijs (o.a. voor conciërges). Onder de merknaam NISHV is er een aanbod gericht op schoolveiligheid en schoolhulpverlening (BHV).

Voor uw vragen of opmerkingen kunt u gebruik maken van het contactformulier. Onze adresgevens zijn:

FiAC bv/SchoolZakelijk 
Postbus 89
2210 AB Noordwijkerhout
e-mail: schoolzakelijk@fiac.nl Tel: 0252-340413 
Te bereiken op: ma t/m vr van 9.00 - 17.00

Lidmaatschap NRTO

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit
FiAC/ SchoolZakelijk bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche.

Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat FiAC/ SchoolZakelijk voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet.

Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk

CRKBO-registratie

FiAC/ SchoolZakelijk is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). 
Dit betekent dat wij ons onderwijsaanbod BTW-vrij mogen aanbieden. De uitgevoerde audit ligt in lijn met de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs: zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, betrouwbaarheidsbeginsel en kenbaarheidsbeginsel.