Over SchoolZakelijk

Bij personeel werkzaam op het terrein van bedrijfsvoering binnen onderwijsinstellingen is een sterke behoefte aan continue deskundigheidsbevordering.

De FiAC-Groep BV wil hierbij helpen. Onder de namen SchoolZakelijk StudieCentrum, NISHV en FiAC Opleidingen & Trainingen is zij actief in de trainingsmarkt voor onderwijsinstellingen.

Onder de naam SchoolZakelijk StudieCentrum (SZSC) organiseert de FiAC-Groep BV opleidingen, trainingen en seminars ten behoeve van het management en functionarissen die actief zijn op het terrein van bedrijfsvoering in het onderwijs. Doelstelling van het Studiecentrum is om kennis, inzicht en vaardigheden te vergroten bij een ieder die te maken heeft met onderwijsmanagement vraagstukken en bedrijfsvoering. De benadering laat zich daarbij omschrijven als praktisch, duidelijk en implementatiegericht.

Het aanbod omvat de volgende deelterreinen:

• Algemeen management
• Financieel management
• Personeelsmanagement
 
Het aanbod richt zich op alle onderwijsinstellingen, van PO, VO, BVE t/m HBO/WO.  

De opleidingen en trainingen zijn daarbij bestemd voor onder meer:

• Schoolleiders
• Directeuren onderwijs, beheer en financiën
• Staf- en beleidsmedewerkers
• Personeelsfunctionarissen
• Opleidingscoördinatoren
• Controllers en administrateurs

Doelstelling van SchoolZakelijk is kennis, inzicht en vaardigheden te vergroten bij een ieder die te maken heeft met onderwijsmanagement vraagstukken of uitvoerend schoolbeheer. De benadering laat zich daarbij omschrijven als praktisch, duidelijk en implementatiegericht. 

Voor meer informatie over onze activiteiten kunt u terecht op het onderstaande adres.

Adres
SchoolZakelijk Studiecentrum
Postbus 89
2210 AB Noordwijkerhout
e-mail: schoolzakelijk@fiac.nl Tel: 0252-340413 
Te bereiken op: ma t/m vr van 9.00 - 17.00

Lidmaatschap NRTO

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit
FiAC/ SchoolZakelijk Studiecentrum bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche.

Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat FiAC/ SchoolZakelijk Studiecentrum voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet.

Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk

CRKBO-registratie

FiAC/ SchoolZakelijk Studiecentrum is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). 
Dit betekent dat wij ons onderwijsaanbod BTW-vrij mogen aanbieden. De uitgevoerde audit ligt in lijn met de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs: zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, betrouwbaarheidsbeginsel en kenbaarheidsbeginsel.