Algemene voorwaarden

FiAC bv (tevens handelend onder de naam Schoolzakelijk) is aangesloten bij de Nederlands Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Als aangesloten lid conformeert FiAC zich daarmee aan de algemene voorwaarden en de gedragscodes van de NRTO.

Algemene voorwaarden FiAC/ Schoolzakelijk

De algemene voorwaarden van FiAC/ Schoolzakelijk geven de afnemers inzicht in de eisen die worden gesteld aan de overeenkomst, de onderwerpen die daarin aan de orde dienen te komen en wanneer de overeenkomst tot stand komt. De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen FiAC/ Schoolzakelijk bv en de afnemer met betrekking tot de aanmeldingen voor educatieve diensten, de zg. open inschrijvingen, via deze website.

De Algemene voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging NRTO zijn integraal in de Algemene Voorwaarden FiAC bv opgenomen.
Download hier: Algemene voorwaarden FiAC bv

Gedragscode

Alle leden van de NRTO dienen zich te conformeren aan de beginselen/regels - en dus aan de normen en waarden - die verwoord staan in haar gedragscodes. Deze beginselen omvatten een aantal procedurele elementen (recht van verdediging, onpartijdigheid) maar ook een aantal inhoudelijke elementen (gelijkheidsbeginsel, eerlijkheid, transparantie, correctheid en motiveringsplicht).

Download hier: Gedragscodes