Sleutels tot begrip in leergang Financieel Management

Cock Raaijmakers en Ronald te Loo verzorgen samen met diverse gastdocenten de leergang "Financieel Management in het onderwijs". Ook dit jaar is de inhoud van deze zesdaagse opleiding voor onderwijsmanagers geactualiseerd. Uiteraard zijn alle relevante wijzigingen in wet- en regelgeving meegenomen. Enkele onderdelen die inhoudelijk vernieuwd zijn, worden door Ronald te Loo toegelicht in enkele korte video-statements. Hij geeft aan welke kennis en inzichten wat hem betreft de sleutels vormen voor een gezond financieel beleid.

  • Risicomanagement (klik voor video)
    Tegenvallers maar ook meevallers vragen om een vooraf gemaakt plan. Verlies je niet in details bij het inschatten van risico's aangezien ze vaak met elkaar samenhangen.
  • Administratieve Organisatie (klik voor video)
    Zo saai als het begrip Administratie Organisatie klinkt, zo verhelderend is het te weten op basis van welke gegevens en met welke rekenwijze een financieel informatiesysteem zijn rapportages genereert.