01. Omgaan met lastige, onredelijke en boze ouders

Onderwijspersoneel beleeft steeds vaker lastige situaties met ouders die op school verhaal komen halen.

  • Snel inschatten met welk gedrag en welke emoties je te maken hebt.
  • Escalatie van agressie en conflicten voorkomen.
  • Benadering van agressiesituaties om erger te voorkomen.
  • Technieken en tactieken oefenen met een acteur.

Dat boze, lastige en soms agressieve ouders de school binnenstappen, is een belangrijke oorzaak van stress. Niet alleen groepsleerkrachten hebben ermee te maken, maar ook de conciërge, de administratief medewerker of de directeur kunnen plotseling de volle laag krijgen. Deze training oefent hoe je overeind blijft en het contact herstelt wanneer een moeder of vader ‘verhaal komt halen’.
Behandeld wordt hoe je snel kunt inschatten wat er aan de hand is, welke emoties een rol spelen. Vervolgens gaat het over hoe je de situatie de-escaleert en veilig kunt interveniëren in geval van agressie. Onder begeleiding van de trainer wordt vervolgens geoefend, met een trainingsacteur in de rol van de lastige ouder.

 

Doelgroep

Aangezien iedere medewerker van een school geconfronteerd kan worden met het binnenstappen van een boze of zich onredelijk gedragende ouder, is deze trainingsdag bedoeld voor zowel onderwijzend als ondersteunend personeel.

Zorgplicht Arbowet
De Arbocatalogi voor het Primair en Voortgezet Onderwijs beschrijven een zorgplicht van de werkgever om medewerkers voor te bereiden en te trainen, wanneer zij in hun werk te maken kunnen krijgen met agressie. Het gedrag van sommige ouders wordt vooral in het basisonderwijs, maar soms ook in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, beleefd als een belangrijke oorzaak van werkstress.

Cursus/Training

Voor teams is dit bij voorkeur een trainingsdag (2 dagdelen). Na de introductie door de trainer wordt er geoefend met realistisch tegenspeldoor een acteur. Het is ook mogelijk een trainingsdag op open inschrijving te volgen.

Korte workshop

Een verkorte versie van deze training kan worden ingepast in uw studiedag. Minimale duur -met het oog op kunnen oefenen- is een dagdeel.

Studiedagen

Op zoek naar leuke thema's voor de eerstvolgende studiedag? Kijk dan ook even naar het aanbod van FiAC en SchoolZakelijk. We verzorgen op basis van ons cursusaanbod allerlei workshops die naadloos passen in uw programma. Natuurlijk hebben we thema's die aantrekkelijk zijn voor het OOP. Maar sommige ervan zijn net zo interessant voor docenten. Klik op de button voor een overzicht.