En er kan nog veel meer....

Maatwerk kies je niet 'uit voorraad', maar krijg je geleverd op bestelling. Op onze website kunnen we u diverse voorbeelden geven, maar het is domweg niet mogelijk alle mogelijkheden voor in-company opleidingen en trainingen te presenteren. Wel kunnen we aangeven waarin FiAC sterk is.

De thematiek die we met onze ervaren trainers en trainingsacteurs kunnen neerzetten, is heel breed. Soms is er een cursus op open inschrijving als basis of een reeds uitgewerkt programma dat we kunnen aanpassen. Vaak is er een probleemstelling die we vertalen in een programma of een proces. Onze kracht ligt in het volgende:

  • Communicatie op de werkplek, met leerlingen en ouders en vanuit de leidinggevende naar zijn team, daar zijn we vanouds sterk in. We doen dus meer dan 'omgaan met agressie' of 'succesvol werken'. Met training en coaching zetten we teams weer op de rails, brengen we vitaliteit in vastgelopen samenwerkingen. 
  • Facilitaire thema's als klantvriendelijkheid, efficiënte bedrijfsvoering, slimme inkoop, inrichten van de facilitaire organisatie en het creëren van een veilige leeromgeving sluiten aan op ruim twintig jaar opleiden van faciulity managers in het onderwijs.
  • Administratieve taken op school veranderen door steeds verdergaande automatisering. Zaak is dat administratieve systemen een meerwaarde krijgen doordat ze informatie genereren. Dus meerjarige financiële prognoses en heldere overzichten van de personele situatie zodat met HRM-beleid geanticipeerd kan worden op pensionering, veranderende wetgeving of verschuivende interesses van leerlingen. Onze trainingen helpen bij het maken van een omslag van input- naar outputgericht werken.