12. Herrie in het team

Hoera, een conflict ! 

Natuurlijk betekent ruzie op de werkvloer meestal een verspilling van energie en tijd. Maar toch kan een confict soms ook heilzaam zijn. Zeker wanneer er al langere tijd onvrede smeult, is een confict dat opvlamt vaak het begin van een oplossing. Onze trainers zijn beschikbaar om verschillen in opvatting bespreekbaar te maken en zo te overbruggen. Zo kunnen teams weer ver: met het onderlinge vertrouwen hersteld en de neuzen weer dezelfde kant op!

De sfeer is zichtbaar slecht, werk blijft liggen, de dienstverlening aan leerlingen en docenten neemt kwalitatief af. Het zijn de tekenen als een facilitaire organisatie niet lekker functioneert. Vaak is er dan nog maar weinig voor nodig voordat medewerkers openlijk met elkaar in conflict raken. Ingrijpen is nodig, waarbij de komt van 'iemand van buiten' vaak wenselijk wordt geacht. FiAC heeft trainers die experts zijn in onderlinge communicatie en bovendien de context van het werken op school heel goed kennen. Bekend zijnd met de cultuur van het onderwijs en de werkzaamheden van medewerkers van de facilitaire organisatie kunnen onze trainers de school en het team een uitweg wijzen.

Ieder conflict heeft zijn eigen oorzaak en context. Daarom begint de aanpak ervan met een reeks van vragen. Rommelt of rammelt het in het complete team? Of concentreren problemen en conflicten zich rond één of twee personen? Is het team qua omvang en competenties voldoende toegerust voor de gestelde taken of overvraagt de school het team? De antwoorden op dergelijke geven aan wat wij kunnen doen om 'de herrie' uit uw ondersteunende team te halen. Neem contact op met een adviseur van FiAC voor een offerte, gericht op een proces waarin vertrouwen hersteld wordt en er weer een goede, collegiale samenwerking mogelijk wordt.

 

Tijdsbesteding

Het weer vitaal maken van een team is doorgaans een traject met een doorlooptijd van weken ofmaanden. Per situatie zal een andere aanpak nodig zijn, die wordt uitgewerkt in een offerte.