11. Operationele beheersing en crisismanagement bij calamiteiten

Training/workshop voor degenen die als eersten moeten reageren bij crisissituaties en calamiteiten op school.

  • Adequaat inschatten van de situatie
  • Prioriteiten stellen in handelingen
  • Eigen stress en die van anderen 'managen' tijdens de crisissituatie
  • Scenario's maken voor meest waarschijnlijke calamiteiten

Bij calamiteiten is het de bedoeling dat het schoolnoodplan in werking treedt, een beschrijving van (de aanpak van) risicosituaties en incidenten. De inzet van interne hulpverleners (Schoolhulpverleners, BHV'ers) ligt voor de hand, maar weten zij ooj wat te doen ingeval van agressie situaties, een overval of bij een bommelding? Om adequaat in te grijpen en de gevolgen voor leerlingen en docenten te beperken, is qua vaardigheden en kennis meer nodig dan in gangbare trainingen wordt aangeboden. Het gericht trainen van interne hulpverleners en degenen die de leiding nemen bij een crisis heeft een duidelijke meerwaarde. Zeker nu steeds vaker ongebruikelijke incidenten zich voordoen op scholen.

Tijdens een training of workshop ‘Operationele beheersing en crisismanagement bij calamiteiten’ wordt een team van medewerkers op operationeel niveau getraind om direct te kunnen handelen, ‘de eerste klap' op te vangen en erger te voorkomen. De training bestaat uit een theoretisch kader en een praktisch deel gericht op simulatie en oefeningen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van realistische scenario's, gebaseerd op calamiteiten die werkelijk hebben plaatsgevonden op scholen.

 

Doelgroep

Deze training/workshop is bedoeld voor alle 'first responders' van een school en hun leidinggevende(n) in die rol.
Een 'first repsonder' is in het vakjaron van de veiligheidskunde een persoon met een gespecialiseerde opleiding die als een van de eersten arriveert en hulp biedt bij een noodsituatie, zoals een ongeval, een natuurramp of een terroristische aanslag.

Tijdsbesteding

De tijdsbesteding is afhankelijk van de wensen van de school. Voor dit onderwerp is breder maatwerk mogelijk dan alleen een training/workshop. Zo kan het uitwerken van scenario's voor/uit het schoolnoodplan deel uitmaken van de voorbereiding van de in-company training.