10. Overtuigend acteren en inspireren als onderwijsmanager

Masterclass voor managers die met succes hun onderwijsvisie willen uitdragen.

 • Leer als leidinggevende beter te inspireren en overtuigen
 • Niet langer je rol als manager spelen, maar deze verbinden met jezelf-zijn
 • Werken aan je uitstraling, charisma en imago
 1. Gebruik maken van je stem, mimiek, houding en bewegingen

Als schoolleider sta je in de schijnwerpers, soms letterlijk op een podium. Gezien worden hoort erbij om ‘jouw mensen’ mee te nemen naar de toekomst zoals jij die voor je ziet. Overtuigen wil je, maar je hebt ervaren dat daarvoor meer nodig is dan een goed verhaal. Juist in deze tijd, waarin alles steeds sneller, digitaler en onpersoonlijker lijkt te worden, blijkt authenticiteit een doorslaggevende factor. Om je rol als leider te vervullen, is het zaak er eentje te zijn en geen rol te spelen. Deze masterclass met ervaren acteurs is erop gericht om door volledig jezelf te zijn applaus te krijgen als overtuigende, empathische schoolleider.

Werkelijk overtuigen op toneel of in een film doe je door het personage dat je neerzet, heel dicht bij jezelf te laten komen. Een ander zijn door jezelf te blijven, is de paradox die grote acteurs als reden voor hun succes beschrijven. Het publiek herkent de acteur, maar ziet en beleeft het personage uit het verhaal dat wordt neergezet. Hier ligt een raakvlak voor onderwijsmanagers die hun medewerkers willen meenemen in een (vernieuwende) onderwijsvisie. In deze masterclass vindt een verbinding plaats met de magie van het theater, waardoor je je rol als inspirerende schoolleider als vanzelf leert spelen.

Leerdoelen tijdens deze masterclass zijn:

 1. Je leert leiding te geven vanuit je authenticiteit.
 2. Je ontwikkelt een aansprekend charisma.
 3. Je hebt gereedschap in de hand conflicten te ontspannen en op te lossen.
 4. Je weet de ander te bereiken van uit een persoonlijke betrokkenheid.
 5. Je creëert een natuurlijk overwicht.

 

Doelgroep

De masterclass is als in-company training bedoeld voor groepen leidinggevenden van een school(bestuur) die OP- dan wel OOP-teams aansturen. 

Cursus/Training

Het programma van de tweedaagse mastercalss bevat de volgende onderdelen:

‘Een goed imago is je beste amigo’

 • Hoe presenteer ik me als manager? Kijken door de ogen van de ander: hoe kom ik over en wat roep ik bij anderen op? Werken aan een goed imago, positieve uitstraling, charisma. Verbale versus non-verbale communicatie. Inzicht in de eigen manier van communiceren en de effecten hiervan op anderen.

Technieken uit de theaterwereld

 • Non-verbale oefeningen, beheersing van houding, stem, mimiek en beweging, oefenen van vaardigheden ten behoeve van dagelijkse praktijksituaties (vergaderingen, gesprekken met medewerkers en externen, aangaan en bezweren van conflicten)

Presenteren en overtuigen

 • Presentatievaardigheden, enthousiasme en inspiratie overbrengen. Persoonlijke barrières bij het presenteren. Improvisatievermogen en inspelen op de omgeving.

Beïnvloeding van derden

 • Vergroten van invloed op derden, gebruik van dramatechnieken, wisselwerking met collega’s, aandacht claimen en vasthouden, toepassen van dramatische effecten.

Tijdsbesteding

De masterclass is als in-company training bedoeld voor groepen leidinggevenden van een school(bestuur) die OP- dan wel OOP-teams aansturen.