09. Handhaving rookverbod op schoolterreinen

Vanaf 1 augustus 2020 gaat op schoolterreinen een algemeen rookverbod gelden. Deze training/workshop behandelt:

  • Wat zijn de wettelijke eisen en sancties rondom het rookverbod in het onderwijs.
  • Welke gevolgen heeft de nieuwe wetgeving voor de gedragsregels voor leerlingen (studenten) en medewerkers op school.
  • Op welke wijze kun je als toezichthouder leerlingen (studenten) en collega’s effectief aanspreken om het rook verbod te handhaven en boetes te voorkomen.

Doelgroep

De training is bestemd voor al degenen die toezicht houden op school en geacht worden het rookverbod te handhaven.

Cursus/Training

De training bestaat uit een theoretisch gedeelte over het rookverbod en de manier waarop dit wettelijk verankerd is en een oefening in de praktijk. behandeld worden de gedragsregels voor medewerkers, leerlingen (studenten) en bezoekers en de wijze van aanspreken van volwassenen en jongeren en het omgaan met weerstand en verzet. De praktijktraining is in principe ‘on the job’. Dit betekent dat tijdens een pauze onder begeleiding van de trainer daadwerkelijk gesurveilleerd en opgetreden gaat worden. Na de pauze vindt een evaluatie plaats waarin de trainer gerichte feedback geeft op het waargenomen handelen.

Korte workshop

Voor scholen die de handhaving van het rookverbod tijdens een studiedag aan de orde willen stellen is er een verkorte workshop (1 dagdeel) mogelijk met een ingekorte introductie en tegenspel van een acteur.