05. Pedagogisch handelen voor ondersteunend personeel

Beter teamwork neerzetten op school of schoolbreed werken aan inspirerend leiderschap? Bij Schoolzakelijk vindt u onder meer communicatietraningen voor leidinggevenden, nieuwe werkmethoden voor (zelfsturende) teams en een masterclass voor schoolmanagers gebaseeerd op theatervaardigheden.

Op school wordt doorgaans verwacht dat alle medewerkers overwicht bezitten naar leerlingen en hen waar nodig kunnen aanspreken of ondersteunen. Deze training helpt OOP-ers om ‘er te staan’ wanneer de orde op school daarom vraagt (leerlingen aanspreken, handhaven van gedragsregels, incidenten de-escaleren). Ook komt aan de orde hoe je ‘er kunt zijn’ wanneer een leerling dat nodig heeft, zonder dat in betrokkenheid te ver te gaan en de eigen positie op school te ondermijnen.

Tijdens de training komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • Omgaan met leerlingen;
  • Communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken;
  • Omgaan met asociaal gedrag en agressie;
  • Optreden en handelen bij praktijkopdrachten.

 

Doelgroep

Ondersteunende medewerkers van scholen die al dan niet dagelijks te maken hebben met leerlingen, zoals medewerkers van een servicedesk of de administratie. Personeelsleden van een onderwijsinstelling voor wie omgaan met jongeen/lleerlingen - anders dan voor de docenten - gèèn deel uitmaakte van hun beroepsopleiding.