04. Professioneel aan de telefoon en de balie

Het eerste contact met een school zet meteen ook de eerste indruk neer. Een professionele en klantgerichte beantwoording van de telefoon en/of de ontvangst aan de balie dragen bij aan een positief imago. Door in-company het hele team dat verantwoordelijk is voor het eerste contact te trainen, ontstaat een eenduidige, positieve presentatie. Tijdens de training wordt ook aandacht besteed aan het omgaan met boosheid of verontwaardiging bij bellers en bezoekers.

Wat leert u tijdens deze training?

  • U werkt aan uw eigen klantgerichte vaardigheden, houding en uitstraling;
  • U leert doelgericht te luisteren en spreken aan telefoon en balie;
  • U oefent in het voorkomen van communicatiefouten;
  • U oefent in het omgaan met weerstanden, boosheid of klachten van bezoekers en bellers.
  • U leert zelfverzekerd op uw gesprekspartners te reageren.

Tijdens deze in-company training wordt veel geoefend in het verstrekken van informatie, samenvatten van gesprekken, klachtenbehandeling en het brengen van slecht nieuws. Situaties uit de onderwijspraktijk staan daarbij centraal, bijvoorbeeld het omgaan met ongeruste ouders, opstandige bezoekers, agressieve bellers of boze ouders die niet door docenten zijn teruggebeld. Het is ook mogelijk een verkorte workshop te verzorgen tijdens een studiedag.

 

Doelgroep

Medewerkers van onderwijsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor inkomend telefoonverkeer en de ontvangst van bezoekers.

Tijdsbesteding

De training duurt in principe twee dagdelen. Desgewenst kan professioneel tegenspel van een acteur in de training worden opgenomen. Een verkorte worskhop voor een studiedag op school (1 dagdeel) behoort ook tot de mogelijkheden.