03. Surveilleren en toezicht houden

Het verblijf in en rond de school tijdens pauzes behoort voor iedereen aangenaam te zijn. Om die reden zijn er schoolregels en houden conciërges, andere OOP'ers  en soms ook docenten toezicht. het is hun taak leerlingen oindien nodig p hun gedrag aan te spreken en te corrigeren. Scholing kan eraan bijdragen dat dit surveilleren effectiever en relaxter wordt. Een meer pedagogische benadering vermindert niet alleen de weerstand bij leerlingen maar ook de stress bij toezichthouders.

Wanneer medewerkers toezicht houden vanuit voldoende pedagogisch inzicht, verloopt het surveilleren effectiever en voor alle betrokkenen prettiger. Tijdens de scholing van toezichthoudende personeelsleden kan het volgende aan de orde komen:

  • een leerlinggerichte houding bij medewerkers als basis
  • jeugdcultuur: hoe benader je jongeren
  • inzicht hoe het eigen gedrag (wijze van aanspreken, non-verbaal optreden) het gedrag van leerlingen beïnvloedt
  • aanspreken van leerlingen op asociaal gedrag
  • hanteren en handaven van de huisregels van de school

Doelgroep

Deze traning is vooral bedoeld voor conciërges en facilitair medewerkers die tijdens pauzes toezicht moeten houden. Ook docenten die deelnemen aan het toezicht zijn welkom in de groep.