02. Omgaan met asociaal en agressief gedrag op school

Opstandig en verontwaardigd staat een leerling voor je. Boos op iets of iemand van school. Vaak weet je niet eens wie, wat of waarom. Helder is dat je deze situatie niet wilt. Zeker niet als er sprake is van ongewenst en soms zelfs ontoelaatbaar gedrag. Hoe de-escaleer je de situatie? Hoe blijf je overeind, blijf je jezelf en blijf je ook het schoolbelang dienen? Het antwoord hierop krijgt uw team tijdens deze in-company training. 

De agressieve houding van sommige leerlingen is een belangrijke stressfactor van mensen in het onderwijs. De Arbowetgeving eist dat werkgevers maatregelen nemen ter voorkoming van een te hoge psychsociale arbeidsbelasting. Concreet betekent dit dat scholen ervoor moeten zorgen dat hun medewerkers via training zijn opgewassen tegen asociaal en/of agressief gedrag. 

Tijdens de training wordt ingegaan op:

  • Uitwisseling van praktijkervaringen en formulering van de eigen leerdoelen.
  • Wat is nu eigenlijk agressief gedrag? Welke emoties en motieven zijn hiervoor de aanleiding?
  • Op welke wijze kunnen wij escalatie van agressie en conflicten voorkomen? Er zijn mensen die nauwelijks agressie ontmoeten, terwijl anderen agressie als het ware oproepen.
  • Benadering van agressiesituaties:.uw handelen is doorslaggevend voor het verdere verloop van de ontmoeting.
  • Toch agressie? Wat nu? Hoe om te gaan met agressieve/ gewelddadige uitingen. Technieken en tactieken.

 

Doelgroep

De trainingsdag 'Omgaan met Asociaal Gedrag en Agressie' is er voor alle medewerkers van onderwijsinstellingen die te maken kunnen krijgen met ongewenst en ontoelaatbaar gedrag van leerlingen, ouders en bezoekers. Scholen voldoen met deze studiedag aan de zorgplicht uit de diverse Arbocatalogussen voor het onderwijs. 

Tijdsbesteding

Doorgaans is dit een volledige trainingsdag. Verkorting tot een dagdeel is mogelijk.