Omgaan met asociaal gedrag en agressie in de school

Maak een verbale slag bij asociaal en hufterig gedrag!

Tijdens de training komen de volgende zaken aan bod:

  • Uitwisseling van praktijkervaringen en formulering van de eigen leerdoelen.
  • Wat is nu eigenlijk agressief gedrag? Welke emoties en motieven zijn hiervoor de aanleiding?
  • Op welke wijze kunnen wij escalatie van agressie en conflicten voorkomen? Er zijn mensen die nauwelijks agressie ontmoeten, terwijl anderen agressie als het ware oproepen.
  • Benadering van agressiesituaties. De manier waarop u anderen benadert, aankijkt of te woord staat is doorslaggevend voor het verder verloop van de ontmoeting.
  • Toch agressie? Wat nu? Hoe om te gaan met agressieve/ gewelddadige uitingen. Technieken en tactieken.

Algemeen

Docenten, conciërges, onderwijsassistenten en overig ondersteunend personeel kunnen binnen de schoolomgeving geconfronteerd worden met lastig en asociaal gedrag. Het nega­tieve effect van deze con­frontaties op de motivatie en het plezier waarmee men werkt is groot. Voor OP en OOP is het daarom van belang dat zij leren zich in deze situaties weerbaar op te stellen, waardoor zij zowel psychisch als fysiek minder kwetsbaar zijn. Tijdens de 1-daagse trai­ning ‘Omgaan met asociaal en agressief gedrag’ leren cursisten hoe ze effectief en zelfbe­wust kunnen optreden in werksituaties binnen de school waarin ze met opstandig­heid, ver­ontwaar­diging, weerstan­den en (verbaal) geweld geconfronteerd worden. Ze leren daarbij hoe ze ongewenst en aso­ciaal gedrag kunnen corrigeren en op welke wijze ze bij diverse confronta­ties met (verbale) weerstand en boosheid de-escalerend kunnen op­treden. Cursisten krijgen tijdens de training een aantal praktische hand­vatten aangereikt, waarmee zij direct aan de slag kunnen.

Inhoud

De hele dag staat in het teken van het oefenen van communicatieve - en handelingsvaardigheden bij de confrontatie met asociaal en agressief gedrag. Door trainer en acteurs worden situaties nagebootst die regelmatig voorkomen in de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

De volgende zaken komen tijdens de training aan bod:
•    Aanspreken van (on)bekende leerlingen op asociaal gedrag en handelen, bijv. bij opstandigheid, brutaliteit of overtreding van klas/huisregels;
•    Contact maken en communiceren met leerlingen en -ouders in conflict- en weerstandsituaties
•    Hoe te handelen bij verschillende vormen van verbale en non-verbale agressie. Hoe krijg ik de situatie weer onder controle? Welke benadering kies ik? En, welke juist niet?
•    Begrenzen van agressie en voorkomen van escalatie;
•    Stappen bij het ingrijpen: strijd negeren, contact maken, actief luisteren, confronteren, begrenzen en afronden:
•    Werken aan een professionele en zelfbewuste grondhouding. Reguleren van eigen spanningen, emoties en angsten;
 
Tijdens de trainingsdag worden situaties nagebootst en rollenspellen geoefend die regelmatig voorkomen in de dagelijkse praktijk van de deelnemers (bv. agressief gedrag bij pubers, docent die (verbaal) bedreigd wordt). Middels acteurs wordt gezorgd voor realistisch tegenspel.
 

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor dezelde cursus met dezlefde datums ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.
De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Conciërges, kantinemedewerk(st)ers, docenten en andere medewerkers (oop-ers) van scholen die de kans lopen met vormen van agressie te worden geconfronteerd en van wie verwacht wordt dat zij in geval van agressie tussen personen, de strijdende partijen weten te scheiden.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 7 uur (1 cursusdag)

Leeromgeving

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor de FiAC Academie blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.

Reacties

Eerdere deelnemers over deze training:
'Trainer heeft oog voor het individu en speelt goed in op de verschillende types.'
'Het was een zeer leuke en leerzame cursus. Veel geleerd!'

'Heel goed toepasbaar in de praktijk.'
'Bedankt voor de wijze en interessante les en vormgeving.'
'Docent was duidelijk en rechtstreeks. Geen flauwekul.'

Wanneer

De cursus vindt plaats op 2 oktober 2024.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 545,-, vrijgesteld van BTW.

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.