Leidinggeven aan een team voor leidinggevende OOP

Maak van uw team een winnend team!

Tijdens de training krijgt u antwoord op de volgende vragen

  • Wat wordt er van mij als leidinggevende verwacht?
  • Hoe geef ik leiding aan de dagelijkse werkzaamheden en creëer ik tijd voor mijn eigen taken? Waar zijn verbeteringen mogelijk?
  • Op welke wijze kan ik mijn medewerkers motiveren en coachen?
  • Hoe verbeter ik de effectiviteit en samenwerking binnen mijn team?
  • Op welke wijze verwerf ik draagvlak voor mijn plannen en besluiten?
  • Hoe communiceer ik met mijn medewerkers?

Algemeen

Als leidinggevende van een OOP-team, staat u voor de uitdaging om uw facilitaire of administratief ondersteunende medewerkers aan te sturen, te motiveren en te coachen. In de praktijk van het onderwijs blijkt dit niet altijd even gemakkelijk te zijn. Medewerkers kunnen verschillen in achtergrond, kennis en ervaring. Bovendien is niet iedereen even gemotiveerd. De onderlinge samenwerking in het team kan stagneren, waardoor dienstverlening en werkplezier onder druk komen te staan. Als leidinggevende wordt u hierop afgerekend. Veel leidinggevenden in het onderwijs hebben dan ook behoefte aan het verwerven van meer inzicht en het ontwikkelen van vaardigheden om op een natuurlijke wijze leiding te geven aan hun team. Op een wijze die past bij hem/haar als persoon en bij de cultuur in het onderwijs! 

Inhoud

Uw rol als leidinggevende
Succesvol leiderschap en leidinggeven: wat wordt er van u als leidinggevende verwacht? Gewenste kennis en vaardigheden.
Inzicht in uw rol als leidinggevende, uw eigen leidinggevende kwaliteiten en wijze van leidinggeven. Wat vind ik moeilijk en waar zijn verbeteringen mogelijk? Herkennen van uw eigen kernkwaliteiten.

Leiderschapsstijlen en situationeel leiderschap
De ene medewerker is de andere niet. Aansturen en ondersteunen van medewerkers.
Instrueren, delegeren en controleren van werkzaamheden.

Hoe maak ik van mijn team een winnend team?
Teamvorming en teambuilding.
Het opbouwen van een gezamenlijke visie en onderlinge relaties verbeteren.
Inspelen op kernkwaliteiten bij medewerkers.
Omgaan met verschillen tussen medewerkers.
Planning en organisatie van de dagelijkse werkzaamheden
Tijd creëren voor eigen werkzaamheden.
Het belang van goede interne communicatie, (werk)overleg en maken van duidelijke afspraken. 

Motiveren en creëren van een productieve werkomgeving
Motiveren en inspireren van team en medewerkers: wat werkt wel en wat niet?
Versterken van persoonlijke invloed en geloofwaardigheid.
Realiseren van krediet en draagvlak bij medewerkers.

Communicatieve vaardigheden
Hoe communiceer ik met mijn medewerkers? Hoe ga ik om met tegenwerking en lastige situaties?
Communicatieve basisvaardigheden en gesprekstechnieken; geven van feedback,
complimenten en kritiek; aanspreken en corrigeren van medewerkers.
Situationele oefeningen en rollenspelen met trainingsacteurs. 

Bijzonderheden

Bijzonderheden
N.B.: De training maakt deel uit van de Leergang Leidinggeven voor leidinggevenden OOP. Deze leergang bestaat uit 2 trainingen (modules) van elk 3 dagen:
- 'Leidinggeven aan een team voor hoofdconciërges/leidinggevenden OOP (Leidinggeven 1)' en
- 'Leidinggeven en communiceren als hoofdconciërge/leidinggevende OOP (Leidinggeven 2)'.
De trainingen zijn apart en in willekeurige volgorde te volgen.

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd (dezelfde cursusdatums) ontvangt de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs. De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Deze succesvolle cursus is bestemd voor afdelingshoofden (bijv. administratie, facilitair of PZ) en gebouw- en kantinebeheerders of hoofdconciërges die leidinggeven aan één of meerdere ondersteunende medewerkers binnen de onderwijsinstelling.

Specifieke informatie
Niveau: MBO/ HBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 21 uur (3 cursusdagen)

Leeromgeving

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor de FiAC Academie blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.

Reacties

Eerdere deelnemers over deze training:
'Zeer leerzaam en goed te gebruiken in de praktijk van het leidinggeven!'
'De werkervaringen van andere deelnemers zeer nuttig!'
'Geweldige cursus, geeft veel stof tot nadenken over jezelf en anderen!'
'Docent weet zeer te boeien!'

Wanneer

De cursus vindt plaats op 27 september, 4 en 18 oktober 2024.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.625,-, vrijgesteld van BTW.

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.