Adviesvaardigheden voor staffunctionarissen in het onderwijs

Bereik meer als adviseur en word gezien als expert op uw gebied

Tijdens deze 2-daagse cursus komen onder meer deze vragen aan de orde:

 • Hoe geeft u effectief advies, gevraagd dan wel ongevraagd?
 • Hoe onderbouwt u adviezen vanuit feiten en het schoolbeleid.
 • Hoe creëert u draagvlak voor voorgestelde veranderingen?
 • En hoe blijf u goed bij uzelf, terwijl u effectiever handelt?

Algemeen

De taak die u binnen school vervult, neemt u zeer serieus. U voelt zich betrokken en hebt kennis van zaken opgebouwd. Op basis daarvan adviseert u het schoolmanagement over beleidsontwikkelingen en actuele thema’s. Toch nemen anderen uw voorstellen moeilijk aan of over. Uw inbreng gaat verloren in de waan van de dag, belandt op de lange baan of verzandt in een interne belangentegenstelling. Graag zou u willen dat uw expertise meer erkend wordt en uw plannen en voorstellen meer effect sorteren. 

FiAC heeft een 2-daagse cursus ‘Adviesvaardigheden voor staffunctionarissen in het onderwijs’ ontwikkeld die u als intern adviseur in uw kracht zet. Als stafmedewerker werkzaam in het onderwijs verwerft u inzicht in uw taak, positie en werkwijze als ‘intern adviseur’. U leert (vanuit uw vakkennis en het schoolbeleid)  duidelijk en overtuigend te argumenteren en uw advies goed te onderbouwen. Naast het presenteren van het advies, kijkt u naar de eigen werk- en adviesstijl en gebruikt u dit inzicht om jouw eigen aanpak effectiever te hanteren. Op basis hiervan zal de samenwerking met het schoolmanagement verbeteren en verwerft u meer werkplezier, omdat u zich beter gehoord voelt en meer effect ziet van uw advieswerkzaamheden.

De gehele cursus is afgestemd op het werken als adviseur/beleidsmedewerker binnen de specifieke cultuur en kenmerken van onderwijsinstellingen. De cursus wordt verzorgd  door drs. Bernadette de Munk. Zij is al meer dan 20 jaar in het onderwijs actief als organisatieadviseur en projectleider en heeft ook als trainer een ruime ervaring.

Inhoud

Tijdens deze tweedaagse training komt de volgende onderwerpen aan bod:

Advisering en de rol en positie van de stafmedewerkers als interne adviseur

 • Wat is advisering en wat doet een adviseur: een eerste verkenning?
 • Adviseren vanuit een staforganisatie in het onderwijs: kenmerken
 • De verschillende rollen van een (intern) adviseur: welke neem jij binnen de school in?
 • Het speelveld van de adviseur in het onderwijs (klant, vraagstuk, context)

Het opstellen van een advies

 • Wat is een goed en effectief advies? 
 • Fasen model van advisering: welke stappen/fasen kunnen we onder scheiden in een adviesproces
 • Van probleemverkenning, afstemmen van oplossingen naar uitwerking plan van aanpak en daadwerkelijke uitvoering
 • Valkuilen in het adviestraject
 • Onderbouwing, structurering en opstellen van het advies

Mijn persoonlijke kwaliteiten als adviseur 

 • Wat wordt er vanuit hun taak, rol en functie (verantwoordelijkheid) qua adviserende vaardigheden gevraagd van staffunctionarissen/adviseurs.
 • Het vinden van de eigen adviesstijl die past bij de persoonlijkheid van de stafmedewerker.
 • Vergroten van je eigen effectiviteit in het adviesproces.
 • Reflectie: waar heb ik last van in mijn rol als adviseur? Waar zit mijn kracht als adviseur?

Het voeren van interne adviesgesprekken met schoolleiding 

 • Presenteren en overbrengen van het advies
 • De regie nemen in een adviesgesprek
 • Hoe overtuig je leidinggevenden en omgaan met bezwaren en ‘weerstand’ 

Samenwerking met schoolleiding

 • Creëren van en werken aan draagvlak binnen het stafbureau of de schoolleiding
 • Hoe, wanneer en wie adviseer je als stafmedewerker, gevraagd dan wel ongevraagd.
 • Vergroten van je invloed: wat gebeurt er met je advies? Beïnvloedingsstijlen, pro activiteit en verantwoordelijkheid meenemen.

In de training zijn praktische oefeningen opgenomen en er is ook ruimte voor eigen casuïstiek. Ook vindt er zelfreflectie plaats op uw huidige en gewenste functioneren. U krijgt de gelegenheid vanuit diverse gepresenteerde adviesstijlen een eigen stijl van presenteren, communiceren en argumenteren te ontwikkelen. De training is afgestemd op het werken als adviseur binnen de cultuur en specifieke kenmerken van een onderwijsinstelling.

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
De tweedaagse training ‘Adviesvaardigheden in het onderwijs’ is bedoeld voor medewerkers met een staftaak of een staffunctie binnen onderwijsinstellingen die willen werken aan hun adviesvaardigheden om daarmee hun eigen expertise, plannen en voorstellen met meer succes binnen de schoolorganisatie neer te zetten.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: MBO/ HBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 14 uur (2 cursusdagen)

Leeromgeving

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor FiAC blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.

Docenten

De training Adviesvaardigheden wordt gegeven door drs. Bernadette de Munk. Zij is al vele jaren in het onderwijs actief als organisatieadviseur en heeft ook als trainer een ruime ervaring.

Wanneer

De cursus vindt plaats op 13 en 27 november 2024.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.195,-, vrijgesteld van BTW.

In-company

Deze training wordt ook als maatwerktraject op locatie verzorgd voor teams van bestuursbureaus, afgestemd op de eigen organisatiestructuur en actuele beleidsdoelstellingen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag informatie of een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.