Schoolhulpverlener (SHV)

Schoolhulpverlening is de beroepsgerichte BHV voor het onderwijs

Na afloop van deze specifiek op onderwijsmedewerkers gerichte BHV-training is de deelnemer in staat om de volgende taken adequaat te verrichten:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen binnen een school;
  • Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen binnen een school;
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van leerlingen, medewerkers en derden in de school.

Algemeen

Schoolhulpverleners proberen de veiligheidsrisico’s en calamiteiten binnen scholen te beperken. Aangezien scholen andere gevaren en werkomstandigheden kennen dan bijvoorbeeld productiebedrijven, kantoren of winkels, heeft FiAC met Schoolhulpverlening een aanbod speciaal op onderwijsmedewerkers gerichte BHV-opleidingen ontwikkeld. Onze SHV-trainingen zijn conform de Arbowet en dekken de risico's af die leerlingen, medewerkers en bezoekers van scholen lopen. Binnen het opleidingsprogramma wordt op een integrale wijze rekening gehouden met een grote diversiteit aan calamiteiten en noodsituaties waarmee men dagelijks binnen een school kan worden geconfronteerd.

Speciaal voor medewerkers van onderwijsinstellingen die toetreden tot de School-/Bedrijfshulpverlening is er de 1-daagse training 'Schoolhulpverlener'.  Binnen deze training worden de basisvaardigheden aangeleerd, zoals beschreven in art. 3, lid1, sub e van de Arbowet. Aanvullend worden schoolhulpverleners getraind in preventief en repressief handelen bij een grote verscheidenheid aan schoolveiligheidsrisico’s en calamiteiten.

Inhoud

Inleiding schoolhulpverlening
•    Schoolhulpverlening en de rol van de schoolhulpverlener;
•    Het schoolgebouw en preventief handelen;
•    Bijzonder risico’s bij leerlingen en binnen schoolgebouwen.

Kerntaken van de Schoolhulpverlener (theorie en praktijk)
•    Levensreddend handelen en reanimatie (AED);
•    Veelvoorkomende (sport)ongevallen binnen de school;
•    Verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
•    Bestrijden van kleine branden (kleine blusmiddelen).

Hulpverlening en handelen bij specifieke calamiteiten en schoolsituaties
•    Alarmeren van en communiceren met medewerkers en leerlingen bij noodsituaties;
•    Meldingsprocedures binnen scholen;
•    Ontruimen van het schoolgebouw en samenwerken met externe diensten;
•    Omgaan met paniek bij leerlingen.

Bijzonderheden

Tijdens deze training worden deelnemers conform Arbowet opgeleid en vertrouwd gemaakt met de elementaire schoolhulpverleningstechnieken overeenkomstig de geldende richtlijnen. Voor de onderdelen reanimatie en AED heeft FiAC een erkenning van de Nederlandse Reanimatieraad.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 7 uur (1 cursusdag)

Leeromgeving

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor de FiAC Academie blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.
Meer informatie over onze zogenaamde 'blended learning' aanpak vindt u op deze pagina.

Reacties

Eerdere deelnemers over deze training:
'Fijn dat deze training speciaal voor het onderwijs bestaat'
'De training voldoet aan wat men er van mag verwachten'
'De docent heeft alles goed uitgelegd'

'Het was een zeer fijne training'

In-company

Deze training is ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s.
Onze adviseurs informeren (Tel.: 0252-340413 - E-mail: info@fiac.nl u graag over de mogelijkheden en de kosten.