Operationele crisisbeheersing bij calamiteiten

De verdiepingslag voor first responders in het onderwijs!

Tijdens de studiedag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Crisissituaties en calamiteiten binnen scholen
  • Adequate inschatting van de situatie
  • Prioriteitstelling in handelingen
  • Omgaan met stress tijdens de crisissituatie
  • Oefenen van mogelijk diverse calamiteitsituaties


First Responder:
is een persoon met een gespecialiseerde opleiding die als een van de eersten arriveert en hulp biedt bij een noodsituatie, zoals een ongeval, een natuurramp of een terroristische aanslag.
 

Algemeen

Elke school dient rekening te houden met verschillende risico’s en calamiteiten. In het schoolnoodplan worden deze risicosituaties en calamiteiten beschreven. De veiligheidsorganisatie binnen de school dient voorbereid te zijn op deze situaties. Interne hulpverleners spelen daarbij een belangrijke rol. Schoolhulpverleners (BHV-ers/SHV-ers) moeten dan ook weten hoe zij moeten handelen wanneer een van de vele noodsituaties zich voordoet. Zo zal een hulpverlener in de school ook bij agressie situaties, een overval of bij een bommelding moeten weten wat hij/zij moet doen om adequaat in te grijpen en gevolgen voor leerlingen en docenten te beperken. Dit vraagt nadrukkelijk om meer vaardigheden en kennis dan in gangbare trainingen aangeboden wordt.

Tijdens deze training ‘Operationele crisisbeheersing bij calamiteiten’ worden medewerkers op operationeel niveau getraind om direct te kunnen handelen, ‘de eerste klap ‘op te vangen en uitvoerend te functioneren in een crisissituatie. De training bestaat uit een theoretisch kader en een praktisch deel gericht op simulatie en oefeningen.

Inhoud

Crisissituaties en calamiteiten binnen scholen
•    Inleiding crisisbeheersing en omgaan met calamiteiten en geweldsincidenten binnen de school
•    Werken op basis van SOS-protocollen (situatie, organisatie en stappen)
•    Basisuitgangspunten bij crisisbeheersing

Adequate inschatting van de situatie
•    Herkennen van wat er aan de hand is. Goed en snel waarnemen en interpreteren.
•    Opvangen van de ‘de eerste klap’ en gewenste vaardigheden bij ‘first response’.
•    Omgaan met paniek bij leerlingen en collega’s. Hoe te handelen/ in te grijpen.
•    Hulp bieden aan slachtoffers

Prioriteitstelling in handelingen
•    Wat wordt er van mij verwacht in de eerste minuten? Wat zijn de belangrijkste prioriteiten en hoe organiseer ik mijn handelingen?
•    Melden en opschalen. Welke collega’s moet ik direct alarmeren en van welke informatie voorzien?
•    Verzamelen aanvullende informatie

Omgaan met stress tijdens de crisissituatie
•    Omgaan met mijn eigen eerste reactie (handelen, vluchten, bevriezen). Wat doet acute spanning met mij en hoe kan ik mezelf dwingen om rationele in plaats van emotionele keuzes te maken

Oefenen van mogelijk diverse calamiteitsituaties:
•    Dreiging met geweld
•    Overval en gijzeling
•    Groepsruzie/ vechtpartij binnen schoolgebouw
•    Aanwezigheid (gewapende) indringer binnen of buiten schooltijd

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor dezelfde cursus voor dezelfde datums ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.
De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep 
Deze scholingsmodule is geschikt voor SHV'ers, BHV'ers, conciërges, OOP.

Opmerkingen
Deze training vindt vanwege de inhoudelijke overeenkomsten plaats in combinatie met ‘Schoolveiligheidsmedewerker/ Schoolveiligheid, beveiliging en toezicht’. Er is indien nodig aandacht voor de eigen casuïstiek. De cursus wordt afgesloten met een eigen certificaat.

Specifieke informatie
Niveau: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 7 uur (1 cursusdag)

Leeromgeving

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor de FiAC Academie blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.

Reacties

Eerdere deelnemers over deze studiedag:
'Trainer weet te motiveren. Hij weet waar hij het over heeft.'
'Trainer gaf veel persoonlijke aandacht, wat als zeer prettig is ervaren.'
'De studiedag heeft inzicht opgeleverd over hoe je calamiteiten moet aanpakken door middel van een crisisteam.'

Wanneer

De cursus vindt plaats op 27 november 2024.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 545,-, vrijgesteld van BTW.

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.