Introductiecursus Preventiemedewerker in het onderwijs

Spilfunctie inzake veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu

Tijdens de studiedag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Taken, rol en positie van de Preventiemedewerker 
 • Arbobeleid als continue proces, Arbo wetgeving en Arbobesluit
 • Arbo-risico’s in het onderwijs en in het schoolgebouw
 • Risico-inventarisatie  en –evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA)
 • Instrumenten voor het onderwijs
 • Ongevallen, bijna-ongevallen en registratie
 • Preventiemedewerker en de SHV/BHV organisatie
 • Preventiemedewerker en de relatie management en MR/OR
 • Voorlichting, onderricht en communicatie naar medewerkers


Deze eendaagse cursus valt samen met dag 1 van de Opleiding Preventiemedewerker en wordt ondersteund met een online leeromgeving.

Algemeen

Iedere onderwijsorganisatie is verplicht een Preventiemedewerker aan te stellen. Van de Preventiemedewerker in het onderwijs wordt verwacht dat hij/zij op de hoogte is van de Arbowet- en regelgeving, deze kan vertalen naar de eigen schoolsituatie, diverse Arboactiviteiten, waaronder (mede) opstellen en uitvoeren van de RIE en het Plan van Aanpak kan coördineren en het management kan adviseren over voortgang en nemen van preventieve maatregelen.

De cursus ‘Preventiemedewerker in het Onderwijs’ biedt naast de belangrijke inhoudelijke kennis over de Arbowet en de rol en verantwoordelijkheden als preventiemedewerker ook veel praktische handvatten voor het uitoefenen van de taken als Preventiemedewerker.  Na afloop  zijn deelnemers in staat om invulling te geven aan hun rol als preventiemedewerker, kunnen zij de RIE en het Plan van aanpak implementeren en weten zij waar ze ten aanzien van veiligheid en gezondheid binnen schoolgebouwen op moeten letten.

Inhoud

Tijdens de studiedag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Taken, rol en positie van de Preventiemedewerker ; Voor welke taken ben ik als  Preventiemedewerker verantwoordelijk? Welke deskundigheid heb ik nodig?
 • Arbobeleid als continue proces, Arbo wetgeving en Arbobesluit
 • Arbo-risico’s in het onderwijs en in het schoolgebouw: leren kijken naar de eigen werkpraktijk binnen de onderwijsorganisatie, vaststellen prioriteiten en preventieve maatregelen, knelpunten en valkuilen, mogelijke aanpak voor uitvoeren van maatregelen
 • Risico-inventarisatie  en –evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA): coördinatie en ondersteuning RI&E  en uitvoering geven aan het Plan van Aanpak, zelf doen of uitbesteden?
 • Instrumenten voor het onderwijs:  Arbo-scan, Arbo-catalogus
 • Ongevallen, bijna-ongevallen en registratie van ongevallen
 • Preventiemedewerker en de SHV/BHV organisatie, schoolnoodplan en interne hulpverlening
 • Preventiemedewerker en de relatie met management en MR/OR
 • Voorlichting, onderricht en communicatie naar medewerkers en leerlingen

Deze interactieve cursusdag sluit prima aan op de behoefte die uit de praktijk voortkomt en is speciaal ontwikkeld voor preventiemedewerkers die werkzaam (willen) zijn binnen onderwijsinstellingen. De cursusdag wordt ondersteund met een online leeromgeving die ook de nodige naslagwerken omvat.

De aangeboden cursus, lesmateriaal, leerstof en opleidingsmethode voldoet aan de wettelijke opleidingseisen en wordt verzorgd door ervaren Hoger Veiligheidskundigen. Deelnemers ontvangen het FiAC-certificaat 'Introductiecursus Preventiemedewerker in het Onderwijs'.

Bijzonderheden

Deze training maakt deel uit van de 3-daagse opleiding 'Preventiemedewerker in het onderwijs'. 

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor dezelfde cursus voor dezelfde datums ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.
De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Medewerkers die de functie van Preventiemedewerker (gaan) uitvoeren.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 7 uur (1 cursusdag)

Leeromgeving

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Reacties

Eerdere deelnemers over deze studiedag:
'Ik heb veel theoretische invulling gekregen voor mijn praktische kennis.'

'De cursusleider was heel gemotiveerd en heeft veel theorie behandeld.'
'Prima cursus. Leerzame dag.'
'Veel informatie meegekregen in de cursusmap, prettig om terug te lezen.'

Wanneer

De cursus vindt plaats op 6 oktober 2023.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 525,-, vrijgesteld van BTW.

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie, bijvoorbeeld voor een groep Preventiemedewerkers bij hetzelfde schoolbestuur. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@nishv.nl of 0252-340413.