Studiedag CAO PO

De onderwijs-CAO's staan bekend als complexe documenten. Naast de wet, regelt de CAO PO regelt veel zaken voor de rechtpositie van onderwijsmedewerkers. Om je weg in de CAO te vinden is de nodige voorkennis vereist. Deze studiedag verklaart de structuur en de belangrijkste bepalingen van de CAO PO. Deelnemers krijgen inzicht welke ruimte er naast deze complexe regels bestaat voor het uitwerken van een eigen personeelsbeleid door werkgevers in het primair onderwijs. 

Algemeen

De CAO PO speelt een belangrijke rol in het dagelijkse werk van personeelsmedewerk(st)ers in het primair onderwijs. Het is noodzakelijk om je weg te weten in de uitgebreide en gecompliceerde wet- en regelgeving  en de daarop gebaseerde procedures. Deze studiedag gaat in op de inhoud en werking van de CAO PO met als invalshoek wat peroneelsmedewerk(st)ers moeten weten tijdens hun dagelijkse werk. Deze no-nonsense cursus biedt goed inzicht en is een belangrijke ruggesteun bij het personeelsbeheer in het primair onderwijs.

Inhoud

Inhoud cursusdag CAO PO
Inleiding

 • Recente ontwikkelingen in relatie tot CAO PO en de gevolgen voor het per-soneelsbeleid.
 • Juridische aspecten m.b.t. de CAO-PO
 • Werkingssfeer, status en looptijd
 • Hoofdstuk indeling en inhoudelijke toelichting

Toepassing en uitwerking van artikelen uit de CAO-PO:

 • Arbeidsduur en formatiebeleid
 • Dienstverband, benoeming en ontslag (vast/tijdelijk, onderwijsbevoegdheid, ketenbepaling, ontslag aanzegplicht, beëindiging en opzeggen, ontslag langdurig ziek, opzegtermijnen)
 • Maatregelen (schorsing, plichtsverzuim, disciplinaire maatregelen, vormvoorschriften)
 • Functie en functiewaardering (participatiebaan, functiegebouw, benoeming in functie, functieboek) 
 • Arbeidsduur, salaris, beloning en inschaling
 • Vergoedingen en financiële regelingen (woning-werk; reis-verblijfkosten, verhuiskosten)
 • Verlof (Vakantie, kort buitengewoon, langdurig, zwangerschap, ouderschap)
 • Duurzame inzetbaarheid (seniorenbeleid, loopbaanbeleid)
 • Professionalisering (scholing, persoonlijke ontwikkeling)
 • Van werk naar werkbeleid en transitievergoeding
 • Werkgelegenheidsbeleid, afvloeiing en overplaatsen
 • Administratieve gegevens in het personeelsdossier

Bijzonderheden

Deze studiedag maakt ook deel uit van de cursus ‘Personeelsmedewerker in het PO’ en wordt vaak in een gecombineerde groep gegeven.

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Schoolleiders, directieleden, stafmedewerkers en personeelsmedewerkers in het PO die meer willen weten over arbeidsrecht en arbeidsovereenkomsten voor zover relevant voor onderwijsinstellingen.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: MBO/ HBO (afgestemd op beroepspraktijk) 
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 7 uur (1 cursusdag)

Leeromgeving

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor de FiAC Academie blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.

Docenten

Deze studiedag wordt verzorgd door Wilma Rijndorp, werkzaam als manager P&O Advies bij Dyade.

Wanneer

De cursus vindt plaats op 8 november 2024.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 650,-, vrijgesteld van BTW.