Personeelsmedewerk(st)er in het PO

De 3-daagse vakcursus!

Tijdens de cursus is er uitgebreide aandacht voor:

  • CAO PO: inhoud en toepassing          
  • Personeelsregelingen en –dossiers
  • Sociale Zekerheid en Arbeidsrecht     
  • Werkkostenregeling

Algemeen

Van een personeelsmedewerk(st)er in het primair onderwijs wordt verwacht dat hij/zij in elk geval in staat is de personeelsformulieren goed in te vullen en ook om verschillende administratieve procedures goed te kunnen doorlopen. Het personeelsbeheer in het primair onderwijs kenmerkt zich echter door een uitgebreide en gecompliceerde wet- en regelgeving en een groot aantal organisaties waarmee scholen te maken krijgen. Het is daarom lastig om een goed inzicht te krijgen in de verschillende procedures en de inhoud van wet- en regelgeving (inclusief cao bepalingen).

De driedaagse cursus ‘Personeelsmedewerk(st)er in het Primair Onderwijs’ gaat in op verschillende instanties, regelingen en formulieren waarmee de medewerker in de dagelijkse praktijk te maken krijgt. Veel aandacht is er voor de salarisadministratie, de CAO PO en arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals dienstverband en arbeidsovereenkomst, ziekte en arbeidsongeschiktheid en het beëindigen van een dienstverband. Middels deze no-nonsense cursus krijgt u goed inzicht in het personeelsbeheer in het PO en versterkt u uw positie als personele vraagbaak en rol als adviseur voor schoolleiding en docenten.
 

Inhoud

CAO PO: inhoudelijke toelichting
Hoofdstukindeling en inhoud, toepassing en uitwerking van diverse artikelen uit de CAO
Uitgebreide toelichting op actuele zaken en veranderingen en de gevolgen voor het personeelsbeleid.

Aanstelling, salarisbepalingen en loonstrook
Aanstellingsvereisten; 
Salarisbepalingen uit de cao; 
Pensioenen en jaarinkomen ABP, premieberekening en loonheffing.
Bruto-netto berekening, gebroken maandberekening, voortschrijdend cumulatief rekenen; 
Personal Benefits en werkkostenregeling.
Verlofregelingen (seniorenverlof, ouderschapsverlof, spaarverlof en onbetaald verlof).

Instanties, regelingen en formulieren
Tegemoetkoming- en verlofregelingen (inclusief regeling Duurzame Inzetbaarheid en overgangsrecht BAPO), diverse overige relevante regelingen, personal benefits, inhoud personeelsdossiers.
Vervangingsfonds en risicofonds.

Arbeidsrecht en sociale zekerheid
Voorschriften en mogelijkheden bij indiensttreding, disfunctioneren en ontslag.
Procedures en planning bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie, WVP en WIA.
Ketenregeling tijdelijke dienstverbanden, opvolgend werkgeverschap, flexibele arbeidscontracten.
Versterk uw positie als personele vraagbaak voor schoolleiding en docenten! 

Bijzonderheden

In deze driedaagse cursus is 'Arbeidsrecht en sociale zekerheid in het  PO' opgenomen, een studiedag die ook als losse module gevolgd kan worden. Neem contact met ons op indien u Arbeidsrecht reeds hebt gevolgd!

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor dezelfde cursus voor dezelfde datums ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.
De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor functionarissen die binnen scholen in het PO werkzaam zijn als personeelsmedewerk(st)er of administrateur en die meer willen weten over de uitvoering van administratieve processen, personele regelingen en wet- en regelgeving.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: MBO/ HBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 21 uur (3 cursusdagen)

Leeromgeving

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor de FiAC Academie blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.

Docenten

Wilma Rijndorp
Werkzaam als manager P&O Advies bij Dyade.

Jack Heussen
Mr. J. Heussen (Jack, 1956) is sinds 2024 als Counsel verbonden aan Bilt Advocaten te Utrecht. Hiervoor is hij lang actief geweest als onderwijsadvocaat. Hij is gespecialiseerd (en succesvol geweest) in complexe procedures, zowel bestuursrechtelijke als civielrechtelijke. Jack Heussen spreekt de taal van de bestuurder/board of directors, maar ook die van de individuele werknemer. Hij beschikt over een uitstekende track record en staat bij FiAC-deelnemers bekend als een prettige, toegankelijke en deskundige docent die kan putten uit tal van aansprekende praktijkvoorbeelden.

Erik Bouman
Is werkzaam als adviseur bij onderwijs-dienstverlener Merces.

Reacties

Eerdere deelnemers over deze cursus:
'Fijn dat de docenten de opmerkingen behandelen.'
'Heel fijn om alle onderwerpen door te nemen en vragen te stellen. Veel praktijk informatie ontvangen om toe te passen in de praktijk.'
'Zeer geslaagde training'
'Veel bekende termen zijn nu beter te begrijpen.'

Wanneer

De cursus vindt plaats op 8 november, 13 december 2024, 22 januari 2025.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.625,-, vrijgesteld van BTW.