Studiedag CAO VO

Tussen de complexe regels ligt route naar eigen personeelsbeleid

De CAO voor het Voortgezet Onderwijs staat bekend als een complex document. Je weg erin vinden vraagt de nodige voorkennis. Deze studiedag verklaart de structuur en de belangrijkste bepalingen van de cao VO. Deelnemers krijgen inzicht welke ruimte de complexe regels laten voor het uitwerken van een eigen personeelsbeleid door VO-scholen.

Algemeen

De studiedag behandelt de opbouw en de reikwijdte van de cao VO en neemt de deelnemers mee naar de intenties achter de regels. Een deel van de bepalingen is twintig jaar oud en kwam tot stand in de begintijd van de lump sum bekostiging. Sindsdien is er veel veranderd, waarbij de grotere beleidsvrijheid die scholen kregen, pas voor een deel is ingevuld. Aangegeven wordt waar nog ruimte is voor meer eigen beleid.

Tevens wordt belicht hoe actuele thema’s als verlaging van de werkdruk zich verhouden tot de soms gedateerde cao-bepalingen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, die deelnemers zelf mogen aandragen, wordt uitgewerkt hoeveel beleidsruimte scholen hebben om hun personeelsbeleid vanuit eigen prioriteiten verder vorm te geven. Voorzover mogelijk zal er informatie worden verstrekt over de actuele situatie in de momenteel lopende onderhandelingen voor een nieuwe cao.

Inhoud

Inhoudelijke toelichting op de cao VO

  • Hoofdstukindeling en inhoud.
  • Toepassing en uitwerking van diverse artikelen.

Van cao VO naar personeelsbeleid

  • Arbeidsduur, betrekkingsomvang en dienstverband
  • Taakbeleid, seniorenbeleid
  • Verlof
  • Scholing en persoonlijke ontwikkeling
  • Loopbaanbeleid
  • Functiewaardering
  • Gegevens in het personeelsdossier

Tijdens deze studiedag worden ook voorgenomen veranderingen in de cao en andere actualiteiten benoemd. Met eigen casuïstiek kunnen deelnemers ervaren in hoeverre de CAO VO de prioriteiten van het personeelsbeleid mogelijk maakt dan wel belemmert.

Bijzonderheden

Deze studiedag maakt ook deel uit van de cursus ‘Personeelsmedewerker in het VO’ en wordt vaak in een gecombineerde groep gegeven.

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor dezelfde cursus voor dezelfde datums ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.
De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Schoolleiders, directieleden, stafmedewerkers en personeelsmedewerkers in het VO die meer willen weten over arbeidsrecht en arbeidsovereenkomsten voor zover relevant voor onderwijsinstellingen.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: MBO/ HBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 7 uur (1 cursusdag)

Leeromgeving

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor de FiAC Academie blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.

Wanneer

De cursus vindt plaats op 15 november 2024.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 650,-, vrijgesteld van BTW.