Studiedag belastingen (speciaal voor het onderwijs)

Beperk uw fiscale risico's en kijk waar uw kansen liggen!

Wordt u binnen uw school geconfronteerd met vragen als:

  • Welke nevenactiviteiten binnen onze school kunnen leiden tot BTW-heffing?
  • Wat zijn de fiscale gevolgen van verschillende arbeidsrechtelijke constructies, waaronder die van detachering?
  • Moet ik loonheffingen inhouden en afdragen wanneer ik gebruik maak van freelance docenten? En hoe zit dat met overblijfouders?
  • Welke mogelijkheden biedt de werkkostenregeling voor mijn school?
  • Hoe zit het nu toch met de iPhone en de iPad, of de fiets van de werkgever?
  • Wij zijn bezig met nieuwbouw. Welke fiscale aspecten spelen hierbij een rol?

Zo ja, dan is deze studiedag zeker iets voor U!

Algemeen

In veel situaties is een onderwijsinstelling belastingplichtig. Zo kan een instelling BTW-plichtig zijn wanneer deze contract- of kantineactiviteiten verricht of personeel detacheert. Daarnaast liggen er vanuit de werkgeversrol bijna altijd verplichtingen op het terrein van de loonheffingen.

Om binnen een onderwijsinstelling alle zaken nog eens goed op een rij te zetten, wordt jaarlijks deze studiedag annex actualiteitencollege georganiseerd. Risico’s ten aanzien van belastingplicht voor scholen kunnen daardoor beter ingeschat worden. Ook leert u beter uw kansen te onderkennen.

Tijdens deze studiedag staan de loonheffingen en de BTW, voor zover relevant voor onderwijsinstellingen, centraal. Daarbij is er ruim aandacht voor actualiteiten, zoals het Belastingplan 2022 en de Wet DBA. Devervanging van deze wet, die onder meer het inhuren van zzp'ers regelt, is een slepende kwestie geworden met onduidelijkheden voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Wat betreft de omzetbelasting is er aandacht hoe de BTW-onderwijsvrijstelling in de praktijk werkt. Tevens wordt stilgestaan bij formeelrechtelijke aspecten, zoals het (tijdig) doen van aangifte en betaling; het maken van bezwaar, en dergelijke.

N.B.: Vooraf bestaat de mogelijkheid om uw eigen vragen/ casuïstiek in te brengen.

Eerdere deelnemers over deze studiedag:
'Complimenten voor de docenten.'

'Erg tevreden, duidelijke uitleg en materiaal.'
'Prettig dat beide docenten ook na de cursus nog open staan voor vragen.'

Inhoud

Onderwijs en de fiscus; formele aspecten
•    Regels rond aangifte en betaling
•    De belastingcontrole, naheffingen en bezwaarprocedures
•    Horizontaal toezicht 

Loonheffingen 
•    De onderwijsinstelling als werkgever. Beleidsregels (fictieve) dienstbetrekking en gezagsverhouding
•    Loonbegrip
•    Vrijgesteld loon
•    Inhuren van gastdocenten
•    VAR (Verklaring arbeidsrelatie) is verdwenen; sinds 1 mei 2016 wordt er gewerkt met modelovereenkomsten, waarop in 2018 het toezicht is uitgebreid (dit in beperkte mate, aangezien er vermoedelijk in 2020 nieuwe wetgeving over samenwerking met ZZP'ers van kracht wordt)
•    Vergoedingen aan stagiaires en vrijwilligers
•    Tariefkwesties in de loonbelasting, waaronder ‘anoniementarief’, eindheffing en pseudo-eindheffing
•    Hoofdzaken m.b.t. premieheffing

De werkkostenregeling
•    Hoofdregels en gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en forfaitaire waarderingen
•    Gevolgen voor bestaande personeelsregelingen
•    Kansen en risico’s 

Omzetbelasting
•    Risico's en kansen m.b.t. de BTW
•    BTW-belaste en vrijgestelde prestaties: de onderwijsvrijstelling, koepelvrijstelling en de vrijstelling voor fondswerving
•    Het begrip onderwijsprestatie en nauw met het onderwijs samenhangende leveringen en diensten
•    BTW-aspecten van veel voorkomende  nevenactiviteiten (kantine-exploitatie, verkoop meubilair, fondswervende activiteiten, boekenfonds, verhuur GSM-masten en leerling-kluisjes)
•    Fiscale gevolgen van sponsoring (in geld en natura) van lesmateriaal, advertenties, schoolactiviteiten en materialen
•    Schoolgebouwen en BTW (keuze van bouwheerschap, nieuwbouw en verhuur van ruimten en gymzalen, verkoop)
•    Ontvangen subsidies en BTW
•    Ter beschikking stellen van onderwijspersoneel (detachering) en de BTW
•    Vormen van samenwerking tussen onderwijsorganisaties en de gevolgen voor de BTW
•    Fiscale eenheid BTW

Belastingplan 2022
•   Actualiteiten uit het Belastingplan 2022
•   Wijzigingen in voor het onderwijs relevante fiacale regelgeving per 1 januari 2022
 

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor dezelfde cursus voor dezelfde datums ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.
De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Directieleden financiën en beheer, controllers, (hoofd)administrateurs, medewerkers afdelingen onderwijs van gemeenten en administratiekantoren. Deelnemers krijgen een goed inzicht in de fiscale wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor onderwijsinstellingen.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: MBO/ HBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 7 uur (1 cursusdag)

E-learning

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor de FiAC Academie blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.
Meer informatie over onze zogenaamde 'blended learning' aanpak vindt u op deze pagina.

Docenten

Geert Wennekes
Mr. G.J. (Geert) Wennekes studeerde fiscaal recht aan de Katholieke Universiteit Brabant. Hij begon zijn loopbaan bij Belastingdienst Gouda en was hier onder meer docent ten behoeve van de interne opleidingen voor belastingambtenaren. Daarna hield hij zich als belastingadviseur bij KPMG Meijburg & Co bezig met adviezen over fusies, uitvoeren van due diligence onderzoeken en quick scans en advisering op het gebied van de omzetbelasting ten behoeve van de profit en non-profit sector. 
Sedert oktober 2012 is hij zelfstandig belastingadviseur met omzetbelasting als specialisatie. Hij publiceert regelmatig in fiscale vaktijdschriften en heeft zitting in de redactie van de Kluwer BTW-gids.

Touria El Ouardi
Mevr. Mr. Touria El Ouardi is als vaktechnisch specialist verbonden aan BDO. Zij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van (internationale) inkomstenbelasting, loonbelasting en sociale zekerheid. Hiernaast doceert Touria El Ouardi aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Op regelmatige basis publiceert zij in de fiscale vakliteratuur waarin zij haar mening geeft op discussievraagstukken op het gebied van de (internationale) loonheffingen. Zij is momenteel bezig met haar promotieonderzoek op het gebied van werknemersparticipaties.

Wanneer

De cursus vindt plaats op 21 januari 2022.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 725,-, vrijgesteld van BTW.

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.