Financieel administratief medewerk(st)er in het onderwijs

Tijdens de leergang komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Financieel schoolbeleid
  • Controle, rapportage en toetsing
  • Analyse van de jaarrekening
  • Het vormgeven/inrichten van een financieel administratief systeem

Algemeen

De cursus 'Financieel administratief medewerk(st)er in het onderwijs' is een 3-daagse cursus die uitgebreid ingaat op de financieel administratieve werkzaamheden in een onderwijsinstelling. De cursus belicht de belangrijkste aandachtsgebieden waarmee de medewerk(st)er op het financieel administratief terrein te maken kan krijgen. 
 
Tijdens de cursus komen financiële onderwerpen als de exploitatie- en investeringsbegroting, de jaarrekening, de administratieve verwerking en managementrapportages aan de orde. Medewerk(st)ers krijgen inzicht in richtlijnen op het gebied van financieel beheer en administratie, nemen kennis van administratieve procedures en verwerven vaardigheid in het opstellen van managementoverzichten.

De cursus is bestemd voor functionarissen die binnen de onderwijsinstelling als financieel administratief medewerk(st)er of als beleidsondersteunende medewerk(st)er financiën werkzaam zijn. De cursus is geen boekhoudcursus. Enige vaardigheid/affiniteit met de financiële administratie wordt verondersteld aanwezig te zijn.

Eerdere deelnemers over deze cursus:
'De cursus heeft mij inzicht opgeleverd in financiële onderwerpen waar ik niet genoeg van op de hoogte was.'
'Ik begrijp nu de financiële inrichting van mijn school beter.'
'Een leuke en specilialistische trainer.'

Inhoud

Financieel schoolbeleid
Het verband tussen bekostiging, beleidsplannen en financiële planning
De cyclus rond planning en control in de schoolpraktijk
Financieel begrippenkader: afschrijvingen, voorzieningen, reserves
De exploitatiebegroting en het creëren van ruimte binnen de schoolexploitatie
Van de begroting bij ongewijzigd beleid naar de beleidsrijke begroting

Controle, rapportage en toetsing
Het maken en gebruiken gebruik van financiële overzichten
Budgetbewaking, kwartaal- en jaarrapportages
Managementrapportage
Overige zaken met financiële consequenties

Analyse van de jaarrekening 
De financiële uitgangssituatie van de school
De schoolbalans
De winst- en verliesrekening

Het vormgeven/inrichten van een financieel administratief systeem
Schoolorganisatie en administratieve organisatie
Allocatiemodellen, budgettering en kostenplaatsen
Verwerken boekhoudkundige bescheiden
Interne administratieve procedures en richtlijnen
 

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 40% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor hen die binnen de instellingen in het VO, BVE en/of HBO als financieel administratief medewerk(st)er of als beleidsmedewerk(st)er werkzaam zijn. De cursus is geen boekhoudcursus. Enige vaardigheid op het terrein van boekhouden wordt verondersteld aanwezig te zijn.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: MBO/ HBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 21 uur (3 cursusdagen)

Docenten

Cock Raaijmakers
Drs. C. Raaijmakers (Cock) is specialist op het gebied van financieel management en de verbinding daarvan naar school- en onderwijsmanagement. Na een periode als schoolleider opereert hij sinds 1993 vanuit zijn woonplaats Ridderkerk als zelfstandig opleider en adviseur op het gebied van algemeen en financieel schoolmanagement.
Hij ontwikkelde materiaal voor diverse schoolleidersopleidingen, waarbij simulatie en het gebruik van direct toegankelijke modellen een geliefde werkwijze is. Voorts ziet hij het als zijn taak de verbanden te laten zien van de marketing-, onderwijs-, personeelscomponent met de financiële dimensie. Hij studeerde economie en is auteur van het boek ‘Planning en control in de schoolpraktijk’.


Ronald te Loo
Drs. R. te Loo (Ronald) was in 2002 mede oprichter van Organise to Learn. Hij verkocht dit samen met Bernadette de Munk in 2012 aan Dyade en voerde samen met haar ruim twee jaar de directie over Dyade Advies. Ronald publiceert regelmatig over de financiële aspecten van het onderwijs, die hem blijven fascineren en verwonderen. Ronald is associé bij Berenschot en is toezichthouder bij een aantal maatschappelijke organisaties.
Ook is Ronald te Loo oprichter van de adviesorganisatie Aap Noot Mies. Deze organisatie brengt vraagstukken in het onderwijs terug tot de kern. Met gevoel voor traditie en het besef dat traditie alleen bestaat als deze vernieuwt.

De manier van doceren wordt door oud-deelnemers omschreven als deskundig, enthousiast en inspirerend!

Wanneer

De cursus vindt plaats op 20, 27 maart, 17 april 2020.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.395,-, vrijgesteld van BTW.

Aanmelden

Aanmelden

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.