Conciërge in het onderwijs

3-daagse cursus voor concierges/huismeesters werkzaam op school

Deze driedaagse training voor (beginnende) conciërges in het onderwijs leert u het volgende:

  • U verwerft inzicht in uw eigen functioneren, handelen en communiceren als conciërge.
  • U verkrijgt inzicht in het takenpakket van de conciërge/huismeester binnen de school.
  • U vergroot uw vaardigheden in de omgang met leerlingen, docenten en derden.
  • U leert ongewenst en asociaal gedrag bij leerlingen te begrenzen en te corrigeren.
  • U vergroot uw kennis op het terrein van facilitair beheer, veiligheid en beveiliging binnen scholen.
  • U leert om te gaan met diverse lastige werksituaties en met problemen in de samenwerking met collega's/docenten.

Algemeen

De conciërge is op veel scholen verantwoordelijk voor de uitvoering van het schoonmaakbeheer, de bedrijfshulpverlening, het milieubeheer, de reprodienst, de kantine en de beveiliging. In noodsituaties en bij conflicten is hij/zij de eerst aangewezene die aangesproken wordt en handelt. Van conciërges wordt daarnaast verwacht dat ze pedagogisch juist reageren op leerlingen die een beroep op hen doen. Doelstelling van deze vernieuwde 3-daagse cursus 'Conciërge in het onderwijs' is naast het versterken van basiskennis en visie op facilitaire deelgebieden, tevens het verbeteren van communicatieve en contactuele vaardigheden, het leren omgaan met asociaal gedrag en het versterken van veiligheid en beveiliging binnen scholen. Veel aandacht is er voor het oefenen van diverse gesprekssituaties.

Inhoud

De conciërge functie
Taken en verantwoordelijkheden, plaats binnen de (facilitaire) organisatie, beroepshouding en persoonlijke effectiviteit, omgaan met spanningen en knelpunten in het werk, mogelijkheden om het eigen functioneren te verbeteren. 

Succesvol communiceren met leerlingen, ouders en docenten
Communicatieve vaardigheden; aanspreken en contact maken, duidelijk zijn, geven van feedback; gesprekken met mondige en lastige leerlingen, ouders en docenten; hanteren en handhaven van huisregels, corrigeren van moeilijk en asociaal gedrag, omgaan met klachten en boosheid.

Klantgericht handelen en effectief samenwerken
Concretisering van een klantgerichte houding, persoonlijke presentatie en uitstraling, klantgericht communiceren en omgaan met verwachtingen van derden.
Effectief omgaan en samenwerken met collega’s, communiceren en afstemmen binnen het team, omgaan met conflicten en problemen in de samenwerking. 

Facilitair beheer, veiligheid en surveillance
Inleiding facilitair beheer en rol van conciërge bij facilitaire werkzaamheden. 
Beoordeling van beveiligings- en veiligheidsaspecten (arbo) binnen schoolgebouwen. 
De facilitaire surveillance: waar let ik op bij mijn (sluit)ronde door het gebouw? Rapporteren en melden van facilitaire onvolkomenheden en onveilige situaties.

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit (hoofd)conciërges, huismeesters, toezichthouders en oop-ers die werkzaam zijn op het gebied van gebouwenbeheer, technische dienst, kantinebeheer, bedrijfshulpverlening, veiligheid etc. in het PO, VO, BVE en HBO.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 21 uur (3 cursusdagen)

Reacties

Eerdere deelnemers over deze cursus:
'Leuk om met andere conciërges te communiceren over je werk en werkzaamheden.'
'Zeer interessante cursus met veel ruimte voor humor.'
'Fijne docenten, goed team.'
'Bedankt voor de mooie dagen en leerzame training.'
'Vond het een leuke training. Ik keek uit naar de vrijdag.'
'Drie cursusdagen met verschillende onderwerpen. Heel goed om mee te nemen.'

Wanneer

De cursus vindt plaats op 4, 11 en 18 oktober 2024.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.365,- (NB. Datums onder voorbehoud), vrijgesteld van BTW.

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.