Argumenteren en jezelf presenteren bij 'Adviesvaardigheden'

Ze heeft zelf veel advieswerk gedaan en weet dat ertoe doet vanuit welke positie je werkt. ‘Het is een groot verschil of je gevraagd wordt als extern adviseur, of dat je intern en vaak ongevraagd adviseert vanuit een staffunctie,’ aldus Bernadette de Munk. Kom je van buiten, dan heb je meestal het voordeel van ‘vreemde ogen dwingen’-effect. ‘Terwijl juist een intern advies erg sterk kan zijn door de combinatie van vakkennis en kennis over de instelling zelf. De manier waarop je jezelf en je advies presenteert, dat maakt het verschil in de kracht van je advies. Daar gaan we op oefenen.’

Vanaf 11 maart is dat zover. Dan start de nieuwe cursus ‘Adviesvaardigheden voor staffunctionarissen’. Bernadette de Munk gaat twee dagen aan de slag met stafmedewerkers, werkzaam op diverse beleidsterreinen in het onderwijs zoals HRM, personeelsmanagement, financiën of kwaliteitszorg. Sommige stafmedewerkers maken beleid en/of genereren (financiële dan wel personele) managementinformatie. Anderen hebben een adviesrol vanuit hun coördinerende of leidinggevende functie als bijvoorbeeld locatieleider, facility manager of veiligheidscoördinator. Het tijdig signaleren van relevante vraagstukken en ontwikkelingen en antwoord hierop ontwikkelen wordt van deze medewerkers verwacht, maar tegelijk ervaren ze vaak dat er (te) weinig draagvlak of gehoor is voor wat zij aanbevelen.

Door Bernadette de Munk is voor FiAC/Schoolzakelijk een tweedaagse, workshop-achtige training ontwikkeld, die stafmedewerkers oefent in zaken als argumenteren, onderbouwen en presenteren. Tot de noodzakelijke skills behoort uiteraard ook netwerken en jezelf positioneren binnen de school. ‘Je hebt je positie in te nemen ten opzichte van het bestuur, de schoolleiding en de MR, maar ook tussen je collega's met een staffunctie. Met hen kun je onderhandelen, coalities sluiten om je prioriteiten meer kracht mee te geven. Gezien worden als een autoriteit op je eigen werkterrein is een afgeleid doel. Heb je die positie, dan hebben je adviezen als vanzelf meer impact. EHet gaat erom slim gebruik te maken van je vakkennis. En ervoor te zorgen dat ze niet om je heen kunnen !'